امروزه بیشتر وسایلی که در زندگی روزمره از آن ها استفاده می نماییم، برای تامین انرژی به باتری نیاز دارند. با پیشرفت تکنولوژی کاربرد باتری ها بیشتر شده و در بیشتر وسایل الکترونیکی از باتری استفاده می شود. این باتری ها دارای انواع مختلفی مانند باتری کتابی سیلندری قلمی، نیم قلمی و سکه ای هستند که بسته به وسیله ای که می خواهیم از آن استفاده کنیم، به این باتری ها نیاز پیدا می کنیم.